Ložiska, která vydrží i extrémní teplotní rozdíly

Mnoho strojů, přístrojů a zařízení využívá ke svému provozu ložiska. Průmyslová ložiska slouží k tomu, aby byl umožněn přenos síly při posuvném pohybu nebo vzájemném otáčivém pohybu.

  • Ložiska mají dlouhou historii a dalo by se říct, že se na jejich zdokonalení začalo pracovat už od dob vynálezu kola.
  • Proto jsou dnešní průmyslová ložiska na takové úrovni, že jsou konstruována pro konkrétní účely a konkrétní technická řešení daného systému.

687ca190af5b0a393ff97a75364dabf7

Jednou z nejvyužívanějších a nejrozsáhlejších kategorií jsou valivá ložiska pro průmyslové využití. Pro přesně daný účel je možné si také v mnoha případech zvolit variantu s ocelovou nebo mosaznou klecí. Nejvyužívanějšími ložisky v této kategorii jsou ložiska kuličková. Ta najdeme v mnoha zařízeních i ve věcech denní potřeby. Bez tohoto prvku by kupříkladu nefungovalo klasické jízdní kolo. Kuličková ložiska se dají dále rozdělit na radiální, axiální a naklápěcí.

  • Další možnosti využití nabízejí válečková ložiska jednořadá nebo dvouřadá.
  • Dalšími druhy jsou ložiska kuželíková, jehlová a soudečková.

Ložiska do vysokých teplot

V mnoha průmyslových provozech je nutné vybírat taková ložiska, která odolají i vysokým teplotám. Do těchto zátěžových provozů jsou určena ložiska do vysokých teplot, která umožní bezproblémový provoz i při teplotním rozmezí od -30 °C až do +350° C.

bhts_zz_280_c

  • Spolehlivost a vysoká odolnost je dána především využitím speciálních žáruvzdorných materiálů.

Tato vysoce odolná ložiska nejen, že zvyšují spolehlivost strojírenské technologie, ale také efektivně snižují poruchovost stroje a tím pádem nedochází ke zbytečným finančním ztrátám. Tato vlastnost je vítána především v provozovnách s nepřetržitým provozem, kde každé přerušení výroby z důvodu poruchy znamená velký problém.

  • Při výběru ložisek je vždy nutné zohlednit otáčky, zatížení a provozní teplotu stroje.

Autor příspěvku: