A dělá zadek hodný poplácání!

Pokud jste někdy cvičili, znáte ho zaručeně. Tím, čím je pro horní polovinu těla klik, tím je pro tu dolní on. Tento král cviků pro nohy a zadek platí jako naprosto stěžejní pohyb pro cvičence různých druhů sportů. Jeho provádění není vhodné jen pro rozcvičení před samotným sportovním výkonem. Platí i za výborný samostatný cvik sloužící k dosažení rozvoje síly a stability. Jeho správné provedení aktivuje svaly, které svou synchronizovanou prací působí na téměř celé tělo. Nejde tedy pouze o samoúčelnou tenzi, tj. tlak pumpující do nich krev. Zapojení těch správných skupin znamená i trénování stability a flexibility. To ve svém důsledku neznamená nic jiného, než posilování přirozené mobility, respektive pohyblivosti celkové.silueta dřepějících postav.png
Nicméně jeho různé druhy jsou pak v kombinaci s počtem opakování schopny posilovat a tvarovat cíleně vybrané partie. A kdo by nechtěl mít hezký zadek?
Přesah dřepu jako takového jde ale ještě dál. Tkví v přirozenosti a nemusí se týkat nutně jenom sportovního tréninku. Například to, jak jste schopni provést ten hluboký, ukazuje na kvalitu Vašeho posturálního systému. Rehabilitační lékaři skrze něj testují, jak jste na tom s držením těla. Na základě předvedení hlubokého dřepu jsou schopni určit a upřesnit možný problém například zvýšené krční lordózy nebo trable jiné. Takové pozorování a závěry lze činit na základě faktu, že hluboký dřep je pro člověka zcela přirozeným tělesným projevem. Nesprávné či neúplné provedení pak prostě poukáže na konkrétní problém.dítě v dřepu.jpg
Díky svému statusu základního motorického pohybu jej můžeme vidět u dětí, kteří často v této poloze „ustrnou“ a zcela bezprostředně si v ní hrají. Funguje, a to hodně rozšířeně i jako alternativa „posazení“, užívaná zejména východními kulturami. Život v moderní, myšleno západní civilizaci se tomuhle způsobu sezení vzdaluje. Zmíněná spontánnost se tak vytrácí, pro mnoho lidí pak bývá samozřejmě obtížné hluboký dřep provést. Avšak nikdy není pozdě s ním začít. Důležité je „vrátit“ správnost provedení. U toho by Vám měl, minimálně ze začátku, asistovat odborný dohled.

Sport / od

Autor příspěvku: