Vliv pořadí narození sourozenců

Každý člověk je jak svým vzhledem, tak i chováním unikát, i přesto se dá ale najít vzorec v chování sourozenců. Tím nejpodstatnějším není přímo pořadí, jako spíše následné situace, kterým děti postupně čelí. Věkový rozdíl mezi nimi bude vždy stejný, takže i v dospělém věku bude mít nestarší z nich tendenci prorážet mladším sourozencům cestu.
JEDINÁČCI: Jsou vysoce ambiciózní a vzorec chování se dá připodobnit k starším sourozencům. Vyznačují se silnou vůlí, vysokým výkonem a snahou být úspěšný ve všem, čemu se věnují. Požadují dokonalost nejen od sebe, ale i od svého okolí.
sourozenecká láska
PRVOROZENÍ: Jistou nevýhodou prvorozených je neznalost jejich rodičů, stávají se tak nedobrovolně malými pokusnými králíky. Postupem času se situace obrací a s příchodem dalšího sourozence jsou na ně kladeny vyšší nároky, což napomáhá s rozvojem cílevědomosti a ambicióznosti. Spolu s odpovědností nastupuje na scénu ale i vystavení se tlaku okolí a stresu. První děti se bohužel často stávají projekcemi touhy svých rodičů, kteří si skrze dítě chtějí splnit své sny. Z dítěte se pak snadno stane perfekcionista s až neurotickým chováním.
PROSTŘEDNÍ:Psychologové tvrdí, že postavení prostředních dětí je právě to nejsložitější, často se ocitají mezi „mlýnskými kameny“. Na jedné straně se snaží vyrovnat staršímu sourozenci a současně se musí starat o toho mladšího. Jsou mistry v umění diplomacie a při hledání vzájemných kompromisů, preferují spolupráci před konflikty a vystupují smířlivě.
dvě sestry
BENJAMÍNCI: Nejmladší dítě, často nazýváno mamánkem, sklízí největší pozornost, protože si rodiče uvědomují, že už se pravděpodobně s dalším rodičovským zážitkem s malým dítětem nesetkají. Ale není to jenom pozornost rodičů, ale i sourozenců, kteří na něj dohlíží. Proto je u benjamínků běžné, že jsou to komedianti, rádi se předvádějí a vymýšlí nezvyklé situace. Takovéto jednání podněcuje rozvoj kreativního myšlení, což pomáhá v kariérním životě, pokud v něm dochází k častému kontaktu s lidmi.

Domov / od

Autor příspěvku: