Jaký druh bordeláře máte doma vy?

Mám doma bordeláře, často si povzdychne nejedna žena, když se pokouší uvést do obyvatelného stavu byt, který sdílí s mužem. Ale i mezi nepořádníky existují značné rozdíly, a to podle míry a druhu bordelu, který jsou ještě schopni a ochotni vyprodukovat, aniž by si začali připadat nepatřičně. Sestavili jsme pro vás typologii osmi druhů osobností, které neoplývají právě pořádkumilovností. Kterého z nich máte doma vy?
nepořádek v bytě

  1. Umělecká duše

Jeho bordelářství často bývá diskutabilní, a to z hlediska jeho estetické nevhodnosti. Uklízení sice nepatří mezi jeho silné stránky, nicméně dává si záležet (ať už vědomě, či nevědomě) na estetickou hodnotu svého nepořádku.
Ať už jde o stohy knih, psací potřeby rozeběhlé po pracovním stole nebo barvy stylově rozstříknuté na plovoucí podlaze, nelze mu upřít, že nějakým způsobem lahodí oku. Tento typ je na svůj nepořádek hrdý. Pokládá jej za umělecké dílo a s nelibostí nese všechny pokusy o jeho usměrnění.

  1. Všechno po ruce

Tito muži kolem sebe zkrátka jenom potřebují mít všechno potřebné po ruce a neradi tráví svůj čas tím, že by uklízeli něco, co potřebují denně. A neradi to také hledají. Tento typ člověka je podobný umělecké duši, jen s tím rozdílem, že mu nesejde na estetice skulptur věcí navršených v pracovním prostoru.
Často to bývají kutilové, zahradníci či jiní činorodí tvorové, kteří zkrátka odmítají mrhat svým drahocenným časem na činnosti, které nesouvisejí s objektem jejich zájmu. Stejně jako umělce, i tyto muže dokáže úklidový zásah zvenčí rozpálit doběla a jsou schopni cílevědomě pracovat na uvedení věcí do původního stavu. Tedy do nepořádku.
rozlitá káva

  1. Shromažďovač

Tady začíná jít do tuhého. Sice to není bordelář v pravém slova smyslu, protože ani tento typ muže vědomě nepořádek nevytváří. Může jít o kutila či sběratele, který považuje za nutné shromažďovat doma potenciálně využitelné nástroje a materiál, který by se mu v budoucnosti mohl hodit.
Tyto předměty shromažďuje v předem určených úložných prostorech. Po jejich zaplnění se v úložiště postupně mění čím dál více míst v domě. Pokusí-li se jiná osoba tuto teoreticky někdy potřebnou masu zkrotit, setká se zděšením až hysterií.

  1. Bezmyšlenkovitý

On vlastně nechce dělat nepořádek. Vůbec o tom totiž neví. Je často hluboce zamyšlen a tak si je vědom svého jednání jen částečně. Takže je-li vyrušen při opravě zásuvky, odběhne a někde cestou odloží z ruky šroubovák, aby se o pár minut později bezúspěšně snažil o jeho nalezení. Vezme si tedy jiný. V závislosti na množství rušivých momentů se situace může opakovat tolikrát, dokud mu nedojdou šroubováky.
Po trase jeho pohybu se vytvářejí shluky ztracených předmětů, kolem nichž tento muž pravidelně chodí, ale nikdy je nevidí. Když je pak jeho nepořádek podroben úklidovému zásahu, s nehraným překvapením a vděčností dokáže ocenit zázračné objevení jeho ztracených věcí.

  1. Lenoch

Nezáleží na tom, jakého je povolání. Vždy se vrací domů smrtelně unaven. A to tak moc, že i prosté činnosti, jako je převlékání, udržování špinavého prádla v pračce nebo umytí právě použitého hrníčku od kávy jsou nad jeho síly.
Pod jeho gaučem lze objevit špinavé oblečení či prázdnou lahev od limonády, jeho kuchyňský dřez nikdy není prázdný a plochu jeho stolu pokrývají různě velké štosy talířů a příborů od jídla. Úklid snáší lenoch s bohorovným klidem. Tedy pokud jej nemusí provozovat on sám.

Muži / od

Autor příspěvku: