Business dnes

Business dříve vypadal tak, že výroba a produkce čehokoli byla o mnoho pomalejší, protože vyžadovala více lidské práce a méně úkonů bylo automatizovaných stroji. Více lidí tedy mělo práci v každém oboru, neboť automatizace nesnižovala počet nezbytně nutných zaměstnanců. A to je právě rozdílem, mezi businessem dříve a nyní.

světla ze Země

Mechanizace a automatizace, mnoho úkolů za lidi zvládnou stroje, proto se vyrábí rychleji, efektivněji a za nižší výrobní cenu, než dříve, ale z důvodu nenasytnosti některých výrobců ceny místo aby logicky klesali, neustále rostou a kvalita se neustále snižuje? Ale proč tomu tak je? Protože sami lidé si to nechají líbit, chtějí kupovat co nejvíce věcí, za co nejmenší cenu a to vede výrobce k šizení svých výrobků, k tomu, aby výrobky neměli příliš velkou trvanlivost a užitnost, totiž, aby se v okamžiku vypršení zákonné lhůty rozbili a lidé si museli koupit nové, protože oprava starých by vyšla o mnoho dráže, než nový výrobek. Zvyšuje se tím spotřeba u všeho, ať už je to drobná elektronika, či například pračka či lednička, jako by měli v sobě naprogramované se s vypršením záruční lhůty rozbít.
země planeta

Vývoj businessu v budoucnu měl opět mířit ke snižování takovýchto nekvalitních výrobků a ke snižování celkové spotřeby, protože se z naší planety stává smetiště, na kterém žijeme. A jak to bude vypadat za pár let? No, když to bude stejně jako dosud, tak si to nechci ani představit. Budeme žít na jedné velké skládce, kde vše živé bude umírat a hynout, včetně nás, budou se rozšiřovat nemoci z dob před dobou ledovou, protože se tyto živé viry a bakterie uchované živé mrazem dostanou na svět, díky oteplování planety. Vyhyne mnoho lidí, ti co zůstanou, budou mít přetěžký úkol. Planetu opět vyčistit a vrátit jí život. To bude businessem budoucnosti, záchrana planety. Začít s tím můžete hned například uvážlivou spotřebou, třízením odpadu a ekologickým způsobem života.

/ od

Autor příspěvku: